ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР:01/2022 – НАБАВКА ИСПОРУКА ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ-СТРУЈА

18 априла, 2022

Одлука о додели уговора о поступку јавне набавке мале вредности на које се Закон о јавним набавкама не примењује

18 марта, 2022

Одлука о додели уговора о поступку јавне набавке мале вредности на које се Закон о јавним набавкама не примењује

18 марта, 2022

Одлука о обустави поступка јавне набавке ЈН 01/2022.

17 марта, 2022

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – Набавка канцеларијског материјала за потребе библиотеке

3 марта, 2022

Одлука о спровођењу поступка набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује – Набавка канцеларијског материјала за потребе библиотеке

3 марта, 2022

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – Набавка материјала репрезентације за потребе библиотеке

2 марта, 2022

Одлука о спровођењу поступка набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује – Набавка материјала за репрезентацију за потребе библиотеке

2 марта, 2022

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – Набавка материјала за хигијену

2 марта, 2022

Одлука о спровођењу поступка набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује – Набавка материјала за хигијену за потребе библиотеке

2 марта, 2022