Књижеви сусрети и промоције

Библиотека у Рековцу је центар знања, културе и забаве.

У Поморавском округу смо једна од водећих јавних Библиотека.

У Србији смо део породице успешнијих јавних Библиотека.

Данас је Библиотека културна установа са традицијом у раду са књигама, у неговању и задовољавању културних и образовних потреба средине у којој делује. Библиотекари су били мотивисани и заинтересовани да истраже нове ауторе, промовишу и познате и анонимне писце, и да се у одабиру придржавају књижевних  вредности У њено постојање и трајање уграђена су најзначајнија културна дешавања, гостовања позоришних ансамбала, глумаца, песника, писаца, трибине и разне манифестације значајне за нашу општину, и за становништво без обзира на степен образовања, професију и доба узраста.