Обавештење о обустави поступка јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2024 за набавку добара под називом – Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе библиотеке

април 24, 2024