Завичајни писци у библиотеци

Народна библиотека у Рековцу је деценијама организовала различите видове културних садржаја у оквиру својих програмских усмерења. Бројне књижевне вечери, песничке сусрете, изложбе књига, литерарна такмичења ученика и друге форме културног уздизања, које подсећају на књигу, књижевно ствралаштво и читање, налазимо у билансу библиотечких манифестација

Реномирани српски књижевници и угледни књижевни критичари су били гости Библиотеке, промовишући своје књиге или књиге завичајних стваралаца. Заједнички дух  стварања и неговања писане речи прожимао је све књижевне госте  различитих жанрова којима је општина Рековац завичај.

 Издавачка делатност Библиотеке је активност која би требало континуирано да се спроводи. Библиотека је увек помагала одређене издавачке пројекте за које се процени увек да су од изузетне важности за Општину.  Повремено, самостално или са другим суиздавачима, Библиотека приређује и објављује књиге завичајних писаца и завичајне тематике.