Запослени

Биљана Томић,

виши дипломирани библиотекар, директор

Верица Арежина,

виши књижњичарПозајмно одељење за одрасле кориснике

Александар Ристић,

мастер археологЗавичајна збирка

Биљана Петровић,

дипломирани библиотекарДечје одељење

Весна Антонијевић,

Подручна одељења у Белушићу и Драгову

Мирослав Симић,

самостално финансијско-рачуноводствени сарадник

Гордана Дамњановић,

референт за правне, кадровске и административне послове

Слађана Маринковић