Библиотека-капија знања

Библиотека се налази у центру Рековца у посебној згради. У приземном делу је Позајмно одељење за  децу и галеријски простор. На спрату  Библиотеке се налази Позајмно одељење за рад са одраслим корисницима са читаоницом и електронском учионицом, где је смештена и Завичајна збирка  у посебно застакљеној и издвојеној витрини, као и две административне просторије. У подрумском делу зграде се налази магацински простор где је смештен депо за одлагање неактуелне грађе. Са својим огранцима располаже простором од 460 квадрата.

Рековачка библиотека је развијала визију модерне, приступачне ризнице знања, стваралаштва, информација, а нове облике комуникације са корисницима остварује и кроз  симболичку синергију простора и визуелног идентитета.

Библиотека се усредсредила  на потребе свих корисника, нудећи забавно, поуздано и стимулативно окружење за разне активности и разоноду. Такође, смо охрабривали осећај припадности локалном окружењу, средини, тако што смо учинили доступним све оне садржаје које чувамо.

Постала  је центар за информације, образовање, социјални контакт првог реда, бесплатно јавно место. У протеклих 18 година развила је своју стратегију, однос према  свом оснивачу, пратила трендове и информационе технологије, дешавања у месту, и посебно, нарасле информационе потребе корисника Понудила је нов сервис, разбила погрешно, али веома уврежено становиште да библиотека није само место за позајмљивање књига, увела информациони систем, адаптирала објекат, труди се да прати укус и потребе корисника, створила је електронску базу…