Одељења

УПРАВА

Управни послови представљају делокруг руковођења, организовања и функционисања Библиотеке у складу са Законом о библиотечкој делатности и са другим законском регулативом која дефинише статус установе, радно право и обавезе.

Позајмно одељење за рад са одраслим корисницима

Позајмно одељење за рад са одраслим корисницима највеће је одељење Библиотеке и налази се на спрату у простору од око 80 квадрата са читаоницом од 20 места. Располаже савременом и функционалном опремом која омогућује добар смештај књига, комуникацију са корисницима и прописане услове за рад.

Позајмно одељење пружа услуге корисницима старијим од 15 година., то су ученици средњих школа, студенти и веома хетерогена структура одраслих корисника и по занимањима и по старосној доби. Приступ књигама и каталозима је слободан, тако да сваки читалац према свом интересовању може наћи жељену књигу. У сваком тренутку корисник се може обратити библиотекару за помоћ, препоруку или упућивањем у УДК распоред књига на полициама. абавка књига је координирана и примерена потребама корисника. Остварује се директном сарадњом са одељењима на којима се прате интересовања и захтеви читалаца. Библиотека настоји да прати текућу књижну продукцију и за своје кориснике обезбеди актуелну литературу.

На позајмном одељењу можете наћи дела домаће и стране књижевности, класична дела светске књижевности, нове актуелне наслове, књиге из популарне психологије, филозофије, религије, медицине итд…

Стручна обрада књига се заснива на стандардизованој обради библиотечко-информационе грађе и извора. Свака књига добија инвентарни број, сигнатуру, класификацију по УДК систему, ауторску и предметну одредницу, библиографски опис, обележје фонда коме припада, као и број у електронској бази података. Поступак обраде је потпуно аутоматизован па се књиге врло брзо стављају на увид и коришћење. Према савременим и јединственим каталошким принципима формиран је општи алфабетски каталог који садржи целокупни фонд Библиотеке, а истовремено систематизован према научним и стручним дисциплинама. Овај својеврсни информациони систем омогућује комуникацију корисника са књижним фондом и пружа информације које све публикације Библиотека поседује, која издања, преводе, дела једног аутора…

Данас, далеко брже, ефикасније и квалитетније претраживање фондова Библиотеке пружа електронска база података, односно електронски каталог.

Фонд се свакодневно обогаћује новим насловима. Рад са корисницима је аутоматизован, а електронски каталог испуњава сваки захтев корисника у долажењу до тражене информације. Корисницима позајмног одељења пружају се следеће услуге: -издавање и препорука књига -резервација књига – стручна помоћ у коришћењу електронског каталога преко којег посетиоци могу да се информишу о књижном фонду Библиотеке, претражујући податке о књигама На Одељењу се врши стручна обрада монографских публикација. Фонд Библиотеке се од 2008.год. уноси у узајамну библиографско-каталошку базу података CОBISS.RS у складу са важећим међународним стандардима.

Мрежом рачунара покривена су сва одељења и процеси рада Библиотеке. То омогућује узајамно коришћење свих формираних база: монографских публикација корисничких база Дечјег и Одељења одраслих, базе завичајне грађе.

Завичајна збирка

У оквиру Позајмног одељења за одрасле кориснике, свакако је значајан фонд Завичајне збирке, које прикупља, обрађује и чува дела рековчана, као и дела других писаца чија је тема општина Рековац. Особеност овог збирке је да поред књижне грађе, поседује и велики број некњижне грађе: фотографије, плакате, позивнице, разгледнице, рукопис, локалну периодику и пресс клипинг. Фонд има око 413 библиографских јединица и представља трезор сведочанстава прошлости и традиционалне културе, али и маркер савремених збивања који неминовно постају део историје.
Због специфичности овог фонда, приступ фонду је омогућен само библиотекарима. Сва грађа се користи искључиво у библиотеци, а увид у садржај Завичајног одељења шира јавност има путем издаваштва и великог броја изложби које приређује Позајмно одељење за одрасле.

Завичајна библиотечка збирка јесте један од најзначајнјих сегмената локалне културне баштине. Рад на Завичајној збирци јесте посао од посебног значаја за општину Рековац, прикуплјени библиотечки материјал јесте аутентични писани траг о историји и традицији општине.

Дечје одељење

Дечије одељење је веома атрактиван и потпуно заокружен библиотечки простор, прилагођен потребама најмлађих читалаца и школске деце. Овај простор је недавно реновиран.Урађен је нови намештај модерног дизајна потпуно прилагођен и примерен потребама најмлађе читалачке популације уз уважавање свих савремених библиотечких стандарда за дечја одељења. На овај начин је створен изузетно пријатан простор за најмлађе кориснике Библиотеке, врло препознатљив и ту деца радо долазе, проводе време, читају дечју периодику, а на располагању им је коришћење рачунара.

Обухвата децу предшколског узраста и ученике основних школа до 15 година.Ту је смештен књижни фонд у отвореном приступу, референсна збирка, читаоница, збирка књига за децу и родитеље, интернет кутак, просторија за индивидуални, креативни или стручни рад са децом.

Приступ књигама је слободан и оне се позајмљују на кућно коришћење. У просторији се користи и приручна литература и дечји часописи „ Политикин Забавник“ и „ Светосавско звонце“.

Школска лектира је издвојена као посебна колекција и омогућује лако сналажење корисника и долажење до тражене књиге. Остали фонд је урађен по стручној класификацији.

Приновљене књиге посебно се излажу па корисници лако и брзо долазе до информација о новим насловима дечије и литературе за тинејџере. Услуге овог одељења користи велики број деце. Већина њих користи услуге бесплатно или по повлашћеним условима. Право на бесплатно чланство имају деца до поласка у школу, као и ученици првог разреда основних школа. Рад Дечијег одељења је аутоматизован. Приступањем Библиотеке VBS, формиран је електронски каталог у систему COBISS.RS са свим библиографским и садржинским информацијама о публикацијама које Дечје одељење има. Дечје одељење има изузетну сарадњу са дечјим вртићем и школама на плану реализације програма популарисања књиге и развијања читалачких навика.

Подручно одељење у Белушићу

Подручно одељење у Белушићу налази се у просторијама ОШ „ Душан Поповић“. Рад овог одељења бави се читалачким потребама деце до 15 година, као и корисника разних структура.

Постојећи фонд је заснован на школској и едукативној грађи, белетристици и научно-популарној литератури. Иако се Библиотека налази у оквиру школе, структура корисника је веома различита. Библиотечке услуге су пружане пензинерима, радницима, просветном особљу, али највише ученицима основних школа.

С обзиром да се Библиотека у подручном одељењу у Белушићу налази у оквиру школе постала је нераздвојни део у образовању и васпитавању корисника основно школског узраста. Сматрамо да јавна библиотека у оквиру школе јача нашу улогу. У таквом амбијенту наш библиотекар је остварио природну комуникацију са ученицима, подстицао на креативност ученика, утицао на стварање читалачких навика.

У оваквој библиотеци деца су најактивнији корисници свих услуга јер сматрамо да је квалитетан рад са децом веома важан. Деца као наша будућност заслужују најбоље.

Најмлађима се у библиотеци пружа широк избор грађе и активности, ту они добијају подршку док уче да читају, присуствују програмима који промовишу књигу и другу врсту грађе у складу са њиховим потребама – укратко, све је усмерено на то да деца од малих ногу користе библиотеку.

Мислимо да се на тај начин најбоље ради на остваривању општих интереса у библиотечкој делатности и у култури у ширем смислу.

Подручно одељење у Драгову

Подручно одељење у Драгову налази се у спомен кући Душана Поповића који је био марксист и мислилац, теоретичар и публициста. Постојећи фонд је углавном школске грађе и белетристике. Библиотечке услуге се највише пружају деци предшколског и основно школског узраста. Спомен библиотека била је место културних догађаја и програмских збивања која су окупљала и едуковала сеоско становништво. Својим естетским изгледом, опремљеношћу и садржајем рада представља мали, прави дом културе у малом. Целокупни културно-забавни живот неговао се у Библиотеци.

Организују се разна такмичења, ликовне изложбе, спремају се разни пригодни програми (Дан библиотеке, Дан жена, Свети Сава, Дечији дан књиге…..).

У оваквој библиотеци деца су најактивнији корисници свих услуга јер сматрамо да је квалитетан рад са децом веома важан. Деца као наша будућност заслужују најбоље.

Најмлађима се у библиотеци пружа широк избор грађе и активности, ту они добијају подршку док уче да читају, присуствују програмима који промовишу књигу и другу врсту грађе у складу са њиховим потребама – укратко, све је усмерено на то да деца од малих ногу користе библиотеку.

Мислимо да се на тај начин најбоље ради на остваривању општих интереса у библиотечкој делатности и у култури у ширем смислу.

Библиотекар је увек иницијатор културних и школских догађања, па Библиотека на тај начин афирмише и школу и рад истурених одељења у њима

Одељење општих и финансијских послова

1.) На Одељењу општих и финансијских послова ради самостално финансијско-рачуноводствени сарадник који обавља послове по налогу директора економско-финансијске послове у  Библиотеци, у складу са законима који регулишу рад установе, као и подзаконским актима из  обасти  финансија,  јавних набавки и библиотечко-информационе делатности; координација припреме , израда и  и активно учешће у  реализацији Финансијског плана Библиотеке, у сарадњи са директором и помоћ  у финансијском планирању и реализацији  годишњих и периодичних програмских циљева Библиотеке предвиђених Финансијским планом  (буџети пројеката,  пројектно финансирање,плаћања и требовања за потребе пројеката); припрема периодичних и завршних извештаја, обрачуна и анализе из области, библиотечко-информационе и пројектне делатности,  финансија и набавки (РИНО Регистар измирења новчаних обавеза, Управа за трезор, Управа за јавне набавке и сл.) и праћење   стање  у истим; у сарадњи са директором, израђује План јавних набавки и интерни  са планом   набавки на које се закон не примењује (апликативни софтвер за планове ) и  спроводи  поступке јавних набавки добара, услуга и радова (припрема, оглашавање, праћење реализације), припрема и обрада документације за евидентирање насталих пословних промена; прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; усклађује стање имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем; прати усаглашавање потрађивања и обавеза….

2.) На Одељењу општих и финансијских послова ради референт за правне, кадровске и административне послове који обавља послове: пружа техничку подршку у припреми појединачних аката, прикупља и припрема документацију приликом израде аката, уговора и др; прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа и врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа; координира динамику коришћења годишњих одмора, израђује  решења о годишњим одморима на прописаним и формираним обрасцима и доставља их радницима,  као и одговарајуће потврде и уверења и врши непосредну доставу појединачних аката запосленима у установи; води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица, води потребне  евиденције и овлашћен је да врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа и регистара  као алтернативно  овлашћено лице; обавља административне послове у вези са кретањем предметима, овлашћење за унос у општи деловодник; припрема и доставља материјале за седнице Управног и Надзорног одбора, комисија и других облика управљања у Библиотеци; припрема и умножава материјал за рад; води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама и регистрима;прима решења у вези са правима и обавезама радника, заводи их у деловодни протокол и доставља их радницима на која се односе; води евиденцију доласка на посао и евиденцију дневних одсуствовања радника са посла по разним обавезама и сређује је за сваки протекли месец; вођење књиге добављача и исплата фактура; вођење архивске књиге и сређивање архиве; вођење благајне, бензинских бонова прима и разврстава приспелу пошту и заводи је у деловодни протокол и припрема за експедовање на пошту и одашиљање писаних материјала из Библиотеке; прима и разврстава библиотечку грађу; прима рачуне, заводи их у деловодни протокол и књигу рачуна; врши набавку канцеларијског материјала потребног за рад појединих одељења и радника и обавља и друге стручне послове по налогу директора.

Одељење  Πoмоћне  службе

На Одељењу помоћне службе обављају се послови манипуланта библиотечке грађе; дистрибуција библиотечке грађе; старање о техничким условима чување књига ;одржавања хигијене  радних просторија,  санитарних чворова, магацина књиге (депо), инвентару у њима; чишћењее полица и књига; одржава површину и хигијену око објекта, износи смеће, пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама и инвентару;  прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће, доноси пошту и штампу ( кување кафе, служење посетилаца књижевних вечера, гостију и сл.) и друге послове по налогу директора.