Уговор о набавци добра и услуга

4 јула, 2022

Уговор о набавци електричне енергије за потребе библиотеке

1 јула, 2022

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности на које се Закон о јавним набавкама не примењује

30 јуна, 2022

Конкурсна документација-Набавка металних полица са превозом и монтажом

13 јуна, 2022

Одлука о спровођењу поступка набавке- набавка металних полица са превозом и монтажом

13 јуна, 2022

Одлука о додели уговора

7 јуна, 2022

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Добара-  Енергетске услуге – услуге за електричну енергију

24 маја, 2022

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР:01/2022 – НАБАВКА ИСПОРУКА ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ-СТРУЈА

18 априла, 2022

Одлука о додели уговора о поступку јавне набавке мале вредности на које се Закон о јавним набавкама не примењује

18 марта, 2022

Одлука о додели уговора о поступку јавне набавке мале вредности на које се Закон о јавним набавкама не примењује

18 марта, 2022