Уговор о набавци канцеларијског материјала НБ „Др Милован Спасић“-2023-год.

22 марта, 2023

Уговор о набавци материјала за репрезентацију за НБ „Др Милован Спасић“- 2023. год.

22 марта, 2023

Уговор о набавци материјала за одржавање хигијене у НБ „Др Милован Спасић“-2023.год.

22 марта, 2023

Одлука о додели уговора у поступку ЈН мале вредности на које се закон о ЈН не примењује 09/2023- материјал за репрезентацију

16 марта, 2023

Одлука о додели уговора у поступку ЈН мале вредности на које се закон о ЈН не примењује 08/2023- материјал за хигијену

16 марта, 2023

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке 07/2023- канцеларијски материјал

16 марта, 2023

Одлука о додели уговора

7 марта, 2023

Позив и конкурсна документација Н-09/2023 материјал за репрезентацију

28 фебруара, 2023

Одлука Н-09 набавка материјала за репрезентацију

28 фебруара, 2023

Позив и конкурсна документација Н-08 материјал за одржавање хигијене

28 фебруара, 2023