Креативни рад са децом

Дечје одељење, место најважнијих дешавања у библиотеци „кући свих кућа представља стручно заокружену библиотечку целину. Активностима посвећене најмлађим корисницима Народна библиотека „Др Милован Спасић» у Рековцу превазишла је оквире своје посветивши значајну пажњу културно-просветном раду и служби ширења писане речи.

 „ Библиотека је најлепше и најинспиративније место за одрастање креативних, самоуверних и задовољних малишана, из године у годину све очитије потврђује веома осмишљен и садржајно богат рад рековачких библиотекара посвећен деци и младима.  Најмлађим корисницима Библиотеку представљамо као најзначајније место за њихова интересовања, везана за књиге, читалачке навике, креативан рад.

Библиотекар Дечјег одељења враћа децу књизи и писаној речи уз помоћ сликовница и омиљених прича и бајки, чиме их уводе у свет књига . Традиционално за Дан библиотеке уручују им се бесплатне чланске карте; организују се  посете  деце из вртића; сарађује се са основним школама; организују ликовна и литерарна такмичења, креативне радионице, а све кроз форму игре.

Причу коју пружа библиотека као место, пишу, наравно, библиотекари.