Услуге

ПОЗАЈМИЦА 
Члан Библиотеке може позајмити највише пет књига. 
Књиге се издају најдуже на 15 дана. 
Рок враћања може се једном продужити за 15 дана за све књиге осим школске лектире и књига које су на попису резервација.Продужење се обавља лично, телефоном или маилом. 
Грађа приручне (референсне) збирке, завичајни фонд и фонд серијских публикација, као и друге посебне збирке користе се искључиво у просторијама Библиотеке. 

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА 
Путем међубиблиотечке позајмице корисник може набавити грађу из фондова других библиотека. 
Ова услуга се не наплаћује, сем поштанских трошкова које има Библиотека приликом враћања или преузимања публикације.

РЕЗЕРВАЦИЈЕ

Наслов који тренутно није у Библиотеци можете резервисати лично, телефоном или путем мејла.  
О приспећу резервисане књиге обавестићемо Вас телефоном.  
Рок за преузимање књиге је 2 дана.

ЧЛАНСТВО

• Члан Библиотеке може бити сваки грађанин Републике Србије који уплати чланарину 
• Приликом уписа потребно је приложити лична документа 
• Чланарина је годишња (календарска година) 
• Сваки члан Библиотеке дужан је да се придржава Правилника о пружању услуга и коришћењу грађе 
 
Услови коришћења: 

*Библиотечку грађу могу позајмљивати само чланови који имају активно чланство.
* Члан Библиотеке може бити задужен највише са пет књига
* Књиге се издају најдуже на 15 дана 
* Рок враћања може се једном продужити за 15 дана за све књиге осим школске лектире и књига које су на попису резервација. Продужење се обавља лично, телефоном или маилом. 
*За библиотечку грађу која није враћена на време плаћају се пенали. Чланови који ни након треће опомене не врате грађу или не подмире обавезе губе право чланства, а Библиотека против њих може покренути судски поступак. 

* Чланови Библиотеке су дужни да позајмљене књиге чувају, не оштећују их. Ако је корисник изгубио или оштетио књигу коју је позајмио из Библиотеке, дужан је да набави исти наслов, да купи књигу једнаке вредности или да плати стварне трошкове вредности књиге. *Чланство може бити: индивидуално, колективно и породично.
* Грађа приручне (референсне) збирке, завичајни фонд и  фонд серијских публикација, као и друге посебне збирке користе се искључиво у просторијама Библиотеке. 
* Чланови Библиотеке имају право на коришћење свих сервиса, услуга и програма Библиотеке. 
*Приступ интернету и коришћењу рачунара утврђен је посебним правилима.

ЕЛЕКТРОНСКА ЧИТАОНИЦА

Електронска читаоница располаже са 4 умрежена рачунара, скенером и штампачем.
Корисницима је омогућена стална интернет веза.
Коришћење читаонице је бесплатно за све чланове Библиотеке.
Време коришћења интернета није ограничено.
Услуге штампања се не наплаћују члановима Библиотеке.