Контакт

Народна библиотека „Др Милован Спасић“

Уколико имате питање молимо Вас да нас контактирате.

Адреса: Краља Петра I 56, Рековац, 35260, Србија

Телефон: + 381 35 84 11 152

Електронска пошта:

biblioteka.rekovac@mts.rs

bibliorekovac@mts.rs

Лице за заштиту података о личности у Народној библиотеци ‘Др Милован Спасић’ у Рековцу:

Мирослав Симић

Телефон: +381 35 84 111 52

Електронска пошта: bibliorekovac@mts.rs


Контакти администратора веб-презентације

Контакт фирме која је задужена за технички аспект веб-сајта

Електронска пошта: info@reload.rs