Обавештење о обустави поступка јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2024. за набавку добара под називом – Набавка материјала за репрезентацију за потребе библиотеке

април 24, 2024