Позив и конкурсна документација ЈН16/2023 – Набавка услуге Израде апликације за виртуелну дигиталну причу др Милована Спасића и два видеа у 3D технологији са пратећом нарацијом за потребе библиотеке

јул 18, 2023

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈН16/2023- УСЛУГА ИЗРАДЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ ДИГИТАЛНУ ПРИЧУ ДР МИЛОВАНА СПАСИЋА И ДВА ВИДЕА У 3D ТЕХНОЛОГИЈИ СА ПРАТЕЋИМ НАРАЦИЈОМ

јул 17, 2023

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН15/2023 – НАБАВКА ИНТЕРАКТИВНОГ СПОЉНОГ КИОСКА СА ИЗРАДОМ СОФТВЕРА

јул 3, 2023

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – спољни киоск 49 инча бр.15/2023

јун 20, 2023

Уговор о набавци канцеларијског материјала НБ „Др Милован Спасић“-2023-год.

март 22, 2023

Уговор о набавци материјала за репрезентацију за НБ „Др Милован Спасић“- 2023. год.

март 22, 2023

Уговор о набавци материјала за одржавање хигијене у НБ „Др Милован Спасић“-2023.год.

март 22, 2023

Одлука о додели уговора у поступку ЈН мале вредности на које се закон о ЈН не примењује 09/2023- материјал за репрезентацију

март 16, 2023

Одлука о додели уговора у поступку ЈН мале вредности на које се закон о ЈН не примењује 08/2023- материјал за хигијену

март 16, 2023

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке 07/2023- канцеларијски материјал

март 16, 2023