Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 01/2023.

22 фебруара, 2023

Одлука о додели уговора

15 септембра, 2022

Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме – „интерактивни дисплеј 32“ са услугом израде софтвера за потребе библиотеке

7 септембра, 2022

Одлука о спровођењу поступка набавке на које се Закон о јавним набавкам не примењује

7 септембра, 2022

Уговор о набавци добра и услуга

4 јула, 2022

Уговор о набавци електричне енергије за потребе библиотеке

1 јула, 2022

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности на које се Закон о јавним набавкама не примењује

30 јуна, 2022

Конкурсна документација-Набавка металних полица са превозом и монтажом

13 јуна, 2022

Одлука о спровођењу поступка набавке- набавка металних полица са превозом и монтажом

13 јуна, 2022

Одлука о додели уговора

7 јуна, 2022