Одлука о спровођењу поступка набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује – Набавка материјала за хигијену за потребе библиотеке

2 марта, 2022

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – Набавка електричне енергије за потребе библиотеке

2 марта, 2022

Одлука о спровођењу поступка набавке на које се закон о јавним набавкама не примењује – Набавка електричне енергије за потребе библиотеке

2 марта, 2022

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка рачунарске опреме

7 октобра, 2021

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка рачунарске опреме

7 октобра, 2021

Позив за подношење понуда – набавка добара-набавка и испорука електричне енергије

23 фебруара, 2021

Конкурсна документација у поступку набавке наруџбеницом – Набавка електричне енергије

23 фебруара, 2021

Набавка електричне енергије БРОЈ 01/2020

4 марта, 2020

Набавка електричне енергије БРОЈ 01/2019

6 фебруара, 2019

Набавка електричне енергије БРОЈ 01/2018

7 фебруара, 2018