Финансијски извештај Народне библиотеке у Рековцу за 2021. годину

29 марта, 2022

Одлука о финансијском плану Народне библиотеке „Др Милован Спасић“ Рековац за 2022. г.

29 марта, 2022

План и програм рада за 2022. годину

29 марта, 2022

Извештај о раду за 2021. годину

29 марта, 2022

Одлука о додели уговора о поступку јавне набавке мале вредности на које се Закон о јавним набавкама не примењује

18 марта, 2022

Одлука о додели уговора о поступку јавне набавке мале вредности на које се Закон о јавним набавкама не примењује

18 марта, 2022

Одлука о обустави поступка јавне набавке ЈН 01/2022.

17 марта, 2022

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – Набавка канцеларијског материјала за потребе библиотеке

3 марта, 2022

Одлука о спровођењу поступка набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује – Набавка канцеларијског материјала за потребе библиотеке

3 марта, 2022

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – Набавка материјала репрезентације за потребе библиотеке

2 марта, 2022