Одлука о спровођењу поступка набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује – Набавка материјала за репрезентацију за потребе библиотеке

2 марта, 2022

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – Набавка материјала за хигијену

2 марта, 2022

Одлука о спровођењу поступка набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује – Набавка материјала за хигијену за потребе библиотеке

2 марта, 2022

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – Набавка електричне енергије за потребе библиотеке

2 марта, 2022

Одлука о спровођењу поступка набавке на које се закон о јавним набавкама не примењује – Набавка електричне енергије за потребе библиотеке

2 марта, 2022

НАГРАДНИ ЛИТЕРАРНО-ЛИКОВНИ КОНКУРС ПОВОДОМ 2. АПРИЛА-СВЕТСКОГ ДАНА ДЕЧИЈЕ КЊИГЕ

21 фебруара, 2022

ЗБОРНИК ИЗАБРАНИХ РАДОВА- ПРОЈЕКТА „ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ПЕТАК“

2 фебруара, 2022

ПОВОДОМ ОВЕЛЕЖАВАЊА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ

2 фебруара, 2022

Креативна радионица „Израда новогодишњих честитки“ у библиотеци у Драгову

28 децембра, 2021

НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ

21 децембра, 2021