Остварена сарадња са Одељењем за историјске фотографије и видео снимке Националне библиотеке у Будимпешти

март 22, 2023

Уговор о набавци канцеларијског материјала НБ „Др Милован Спасић“-2023-год.

март 22, 2023

Уговор о набавци материјала за репрезентацију за НБ „Др Милован Спасић“- 2023. год.

март 22, 2023

Уговор о набавци материјала за одржавање хигијене у НБ „Др Милован Спасић“-2023.год.

март 22, 2023

Одлука о додели уговора у поступку ЈН мале вредности на које се закон о ЈН не примењује 09/2023- материјал за репрезентацију

март 16, 2023

Одлука о додели уговора у поступку ЈН мале вредности на које се закон о ЈН не примењује 08/2023- материјал за хигијену

март 16, 2023

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке 07/2023- канцеларијски материјал

март 16, 2023

Правилник о систематизацији и организацији послова и радних задатака

март 13, 2023

Одлука о додели уговора

март 7, 2023

„У загрљају маште“ – изложба слика Марије Величковић

март 3, 2023