Поклон Народној библиотеци у Рековцу

20 септембра, 2023

Гостовање Уроша Петровића, дечијег писца из Београда

11 септембра, 2023

Уговор о набавци услуге – израда апликације за виртуелну дигиталну причу Др Милована Спасића и два видеа…

15 августа, 2023

Одлука о додели уговора ЈН16/2023 – набавка на коју се закон не примењује: израда апликације за виртуелну дигиталну причу др Милована Спасића

1 августа, 2023

Реализован први пројекат за 2023. годину

28 јула, 2023

Уговор о набавци добра – набавка и монтажа интерактивног спољног киоска 49 инча са услугом израде интерактивне web апликације за потребе библиотеке

21 јула, 2023

Позив и конкурсна документација ЈН16/2023 – Набавка услуге Израде апликације за виртуелну дигиталну причу др Милована Спасића и два видеа у 3D технологији са пратећом нарацијом за потребе библиотеке

18 јула, 2023

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈН16/2023- УСЛУГА ИЗРАДЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ ДИГИТАЛНУ ПРИЧУ ДР МИЛОВАНА СПАСИЋА И ДВА ВИДЕА У 3D ТЕХНОЛОГИЈИ СА ПРАТЕЋИМ НАРАЦИЈОМ

17 јула, 2023

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН15/2023 – НАБАВКА ИНТЕРАКТИВНОГ СПОЉНОГ КИОСКА СА ИЗРАДОМ СОФТВЕРА

3 јула, 2023

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – спољни киоск 49 инча бр.15/2023

20 јуна, 2023