Обавештење о обустави поступка јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2024. за набавку добара под називом – Набавка материјала за репрезентацију за потребе библиотеке

април 24, 2024

Одлуку о обустави поступка јавне набавке ЈН2/2024

април 24, 2024

Обавештење о обустави поступка јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2024 за набавку добара под називом – Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе библиотеке

април 24, 2024

Одлука о обустави поступка јавне набавке ЈН 1/2024

април 24, 2024

Позив на понуду и конкурсна документација ЈН04/24 Канцеларијски материјал

април 11, 2024

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈН-4/2024. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

април 11, 2024

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН-02/24 МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

април 10, 2024

ПОЗИВ НА ПОНУДУ ЈН-02/24 МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

април 10, 2024

ОДЛУКА О ПКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈН-02/24 МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

април 10, 2024

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН01/24 – материјал за хигијену

април 10, 2024