НОВЕ МЕТАЛНЕ ПОЛИЦЕ ЗА СМЕШТАЈ КЊИГА У РЕКОВАЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

20 септембра, 2022

Одлука о додели уговора

15 септембра, 2022

Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме – „интерактивни дисплеј 32“ са услугом израде софтвера за потребе библиотеке

7 септембра, 2022

Одлука о спровођењу поступка набавке на које се Закон о јавним набавкам не примењује

7 септембра, 2022

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „МАТИЋЕВ ШАЛ“ ЗА 2022. ГОДИНУ

23 августа, 2022

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала

17 августа, 2022

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

17 августа, 2022

Уговор о набавци добра и услуга

4 јула, 2022

Уговор о набавци електричне енергије за потребе библиотеке

1 јула, 2022

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности на које се Закон о јавним набавкама не примењује

30 јуна, 2022