Посета основној школи у Урсулу

мај 29, 2024

Данас смо обишли основну школу у селу Урсуле, како бисмо прегледали књиге које су некада припадале Пољопривредној књижници и читаоници из међуратног периода. Установљено је да је од читавог фонда остало добро сачувано неколико десетина књига, углавном пољопривредне садржине, као и оне на тему сточарства.

У Левачком срезу је током 1930-их година постојало шест сеоских, пољопривредних књижница и читаоница. Књижница и читаоница у Урсулу се помиње 1933. године, када је имала 177 књига у свом фонду.

Захваљујемо се наставницама Данијели Ђорђевић и Валентини Марковић, које су нам омогућиле увид у ову књижну грађу.