Позив и конкурсна документација ЈН16/2023 – Набавка услуге Израде апликације за виртуелну дигиталну причу др Милована Спасића и два видеа у 3D технологији са пратећом нарацијом за потребе библиотеке

јул 18, 2023