Министарство културе Републике Србије суфинансираће Библиотеци три пројекта укупне вредности од 1,8 милиона динара

јун 12, 2023

Рековачка библиотека, дуги низ година посвећена очувању наслеђа, популаризацији књиге и промовисању њеног значаја у локалној заједници, један је од културних стубова општине Рековац, и  непрекидно ради на прикупљању, чувању и проучавању књига, докумената и других материјала који представљају драгоцени део културне баштине општине.

Током 2023. године суфинансираће се три важна пројекта из три области рековачке Библиотеке у укупној вредности од 1,8 милиона динара. која су, између осталог, усмерена и на дигитализацију материјала како би се омогућио приступ књигама и другим културним ресурсима путем модерне технологије, у оквиру библиотечко-информационе делатности и архивске области.

У оквиру библиотечко-инфорамационе делатности одобрен је пројекат „Интерактивност у библиотекарству- имплементација интерактивног киоска у циљу ширења спектра библиотечких услуга у износу од 1.000.000,00 динара који треба да омогући ширење спектра услуга за све кориснике и посетиоце Библиотеке и општине Рековац. Циљ је набавка спољшњег интерактивног уређаја са апликацијом како би се приказао рад Библиотеке и њен значај за општину Рековац. Планирано је да се интерактивни  спољни киоск  најмодерниије тенхологије налази на најфрекфентнијем месту испред  Библиотеке  у самом центру града  Рековца. Усвајајући технологију екрана осетљивог на додир информације ће бити  доступније како за кориснике и тако и за све посетиоце општине Рековац. Интерактивни киоск представља  ефикасан алат за оглашавање, пружање информација,  кроз разне врсте забаве и културних садржаја.

У области дигитализација савременог стваралаштва суфинансираће се пројекат Дигитална прича Др Милована Спасића“ у износу од 500.000,00 динара. Пројекат подразумева израду апликације виртуелне стварности за приказ дигиталне приче др Милована Спасића (ова услуга обухвата моделирање свих елемената екстеријера и ентеријера левачке куће у традиционалном стилу, са интеграцијом дигиталног садржаја и наратора који ће водити корисника у дигиталном окружењу) са техничким могућностима приказивања и израду два видеа у 360 технологији са пратећом нарацијом који ће корисницима на најбољи начин представити дигиталну причу живота и дела др Милована Спасића.

У области архивске грађе  одобрен је пројекат  „Тодор М.Бушетић- необјављени радови “ у износу од 300.000,00 динара. Том приликом Библиотека ће  домаћу и ширу публику, као и научну јавност, подсетити на велико име пионирских истраживања прошлости, етнографије и генеалогије Левча, рековчанина Тодора М.Бушетића.

Запослени рековачке установе захваљују се Министарству културе на одобреним пројектима и финансијској подршци која ће значајно допринети унапређењу рада и подизању квалитета услуга .

            Финансирање библиотека и њихових пројеката доприноси  да библиотеке кроз свој рад, не само кроз понуду библиотечке грађе, него и кроз културне програме  доприносе квалитетнијем раду и да библиотека имају велику улогу у неговању и задовољавању културних и образовних потреба грађана, само што су те услуге засноване на модерним платформама.

Запослени у рековачкој библиотеци  су последњих 15- ак година захваљујући суфинансирању од стране МКРС реализовали многобројне пројекте.

Идеје и радове препознала је и локална самоуправа која је сваки пут имала учешће у финансирању свих пројеката рековачке Библиотеке.