ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА НБ „ДР МИЛОВАН СПАСИЋ“РЕКОВАЦ

мај 30, 2023