ДЕЧИЈА НЕДЕЉА  2022. У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ У ДРАГОВУ

октобар 5, 2022

Дечија недеља2022. под слоганом „Шта треба детету да расте до неба“, одржава се од 3. до 9. Октобра. Дечија недеља је најрадоснија седмица у години јер се у њој реализује Дечија недеља највећа национална манифестација за децу.

Подручно одељење у Драгову, поново су посетили предшколци ПУ „Милоје Милојевић“, са васпитачицом Снежаном Насковић. Са Америном Филиповић су причали о другарству и цртали најбољег друга.

Није ово посета само поводом Дечије недеље, него се негује култура читања и доласка на право место у БИБЛИОТЕКУ.

Није ово посета само поводом Дечије недеље, него се негује култура читања и доласка на право место у БИБЛИОТЕКУ.

Одржава се сваког октобра у циљу уједињења свих релевантних друштвених актера ради конти нуираног побољшања положаја детета у Републици Србији. Једна од највећих вредности Дечије недеље јесте пуно учешће деце у свим програмима који је прате и у којима деца имају прилику да искажу своје ставове, мишљења, укажу на проблеме, као и да покажу своја знања, таленте и вештине. Подстицањем пуног учешћа деце у друштвени живот, сензибилише се јавност о потреби пружања једнаких шанси за свако дете. Остваривање њиховог пуног потенцијала у складу са годинама живота и зрелошћу, важан је део одрастања.

Избором најактуелнијих тема Дечија недеља континуирано доприноси даљем развоју савременог националног система за промоцију и заштиту дечијих права. Она подстиче унапређење положаја детета у нашем друштву кроз даљи развој свих услова, и пружање финансијске, социјалне, здравствене, културне и образовне подршке за остварење ових циљева.

Дечија недеља, као највећа национална манифестација за заштиту и промоцију дечјих права идеална је прилика да се говори о резултатима као и изазовима у овој области.

Циљеви Дечије недеље су:

– скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;

– указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;

– презентација до сада постигнутих резултата;

– указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права

деце;

– подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање

права, и оптимални развој сваког детета;

– промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;

– покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању по-

ложаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права.