НОВЕ МЕТАЛНЕ ПОЛИЦЕ ЗА СМЕШТАЈ КЊИГА У РЕКОВАЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

20 септембра, 2022

Народна библиотека „Др Милован Спасић“ у Рековцу, ових дана је реализовала  пројекат „Чување и складиштење библиотечко-информационе грађе-опрема“, одобреног на основу Предлога решења Комисије за избор пројеката у области библиотечко-информационе делатности и Решења о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у области библиотечко-информационе делатности.

Укупна вредност пројекта износи: 758,400.00 динара,  а  један део финансијских средстава је планиран и обезбеђен  из буџета општине Рековац.

Опремање магацинског депоа Јавне библиотеке у Рековцу је од великог значаја , јер ће се сместити велика књижевна  грађа коју ова установа културе поседује и биће погодна за даље функционисање.

Библиотека је на овај начин значајно повећала простор за смештај књига, након монтаже нових металних, једностраних полица. Ово је коначно завршетак набавке опреме, јер пре три године је започет процес исте.

У магацинском депоу  Библиотеке је складиштен већи део библиотечко- информационе грађе. На новим металним полицама  распоредиће се библиотечка грађа , па ће се тако сачувати  од пропадања и од свих штетних утицаја.

Добијањем нове опреме је обострана мотивисаност и библиотекара и корисника , како на пољу информационе писмености тако и на пољу естетског изгледа просторије и једноставнијег претраживања.

„Све ове, али и многе друге активности које је Библиотека спровела током претходних година, реализоване су уз велику подршку Министарства културе , али и локлане самоуправе“, рекла је директор  Биљана Томић, виши дипломирани библиотекар, „јер су препознале значај развоја културне делатности и у малим срединама попут наше“.

За праћење остваривања и исхода континуирано ће се  пратити  и евалуирати  библиотечко- информацоони процес како би добијене резултате Библиотека  користила за даље унапређење библиотечке делатности.