Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме – „интерактивни дисплеј 32“ са услугом израде софтвера за потребе библиотеке

7 септембра, 2022