ДИГИТАЛИЗАЦИЈА:САВРЕМЕНА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА У РЕКОВАЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

новембар 4, 2021

У Народној библиотеци „Др Милован Спасић“ у Рековцу је инсталирана савремена рачунарска опрема за дигитализацију грађе Завичајне збирке по пројекту „„Набавка опреме за јачање капацитета дигитализације у рековачкој библиотеци“. Пројекат је суфинансиран финансијским средствима МКРС и локалне самоуправе.Након добијања новчаних средстава одобрених по пројекту у нашу библиотеку је стигла савремена опрема за скенирање. Ради се о висококвалитетном скенеру Fujitsu ScanSnap sv600, као и савременом компјутеру и HDD EXT. Дигитализација завичајне грађе ће од данас бити неупоредиво бржа и квалитетнија, управо због великог значаја за локалну историју, неопходности коришћења без бојазни од оштећења, али и због угрожености због неадекватног смештаја (недостатак простора), набављена је савремена опрема за даље дигитализовање некњижне завичајне грађе.

 Фонд завичајнe збиркe представља једини извор грађе и информација не само о књигама и ауторима локалног значаја, него пружa могућност и за опсежнија научна и друга истраживања. Пројектом  ће дигитализовани материјал био видљив на сајту библиотеке и свакоме ће бити омогућен приступ коришћења дигитализованих библиотечких садржаја.

Циљ пројекта је стварање услова за трајну заштиту и чување завичајне грађе и некњижне грађе, као и приступ и коришћење дигитализоване библиотечке грађе од стране широке, али и стручне јавности.

Директну корист ће имати прво запослени у библиотеци који ће савременијом опремом наставити на даљем процесу дигитализације, као и корисници Библиотеке, што љубитељи завичајне збирке и старих докуманата, фотографија, писама, што стручна јавност која ће кроз истраживачке пројекте приступом дигитализованој библиотечкој грађи имати могућност приступа важним информацијама.

Индиректну корист од пројекта има целокупна заједница јер се на овај начин трајно штити и чува вредна документација која сведочи о времену, људима и догађајима.

Дигитализација грађе омогућила би да се широј јавности, на модеран и визуелно ефектан начин представи покретно културно наслеђе општине Рековац и околине.