Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2023. годину и давање сагласности на План и програм рада за 2024. годину Народне библиотеке „Др Милован Спасић“ Рековац

март 26, 2024