ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈН16/2023- УСЛУГА ИЗРАДЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ ДИГИТАЛНУ ПРИЧУ ДР МИЛОВАНА СПАСИЋА И ДВА ВИДЕА У 3D ТЕХНОЛОГИЈИ СА ПРАТЕЋИМ НАРАЦИЈОМ

јул 17, 2023