Одлука о додели уговора о поступку јавне набавке мале вредности на које се Закон о јавним набавкама не примењује

март 18, 2022