Одлука о спровођењу поступка набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује – Набавка материјала за репрезентацију за потребе библиотеке

2 марта, 2022