Народна библиотека „Др Милован Спасић“ Рековац

Рековачка библиотека је развијала визију модерне, приступачне ризнице знања, стваралаштва, информација, а нове облике комуникације са корисницима остварује и кроз симболичку синергију простора и визуелног идентитета.

Визија
Библиотека је информациони центар локалне заједнице, референсна збирка, место за истраживачки рад, место за доживотно учење, креативно испољавање, место за сусретање људи, она пружа подршку учењу, бави се издавачком делатношћу, отворена је за различита искуства и информације и за реализацију нових идеја…

Мисија
Мисија Народне библиотеке „Др Милован Спасић“ у Рековцу садржана је у Ifla/Unesko Манифесту за јавне библиотеке (1994), где је јавна библиотека сагледана као „локална капија знања која пружа основне услове за учење током читавог живота, самостално доношење одлука и културни напредак појединаца и друштвених група… Јавна библиотека је локални центар информација који омогућава да све врсте знања и информација буду одмах на располагању кориснику… Услуге јавне библиотеке почивају на начелу равноправности приступа за све, без обзира на старосно доба, расу, пол, веру, националност, језик или друштвени положај…“.

biblioteka rekovac

Претрага библиотечке
грађе путем веб-сајта


Унесите жељени термин и претражите нашу базу путем интернета.

COBISS+

Телефон и електронска пошта

Телефон: + 381 35 84 11 152
biblioteka.rekovac@mts.rs
bibliorekovac@mts.rs

Адреса

Улица Краља Петра I бр.56,
35 260 Рековац,
Србија